El Castillo de Vila-seca

El Castillo de Vila-seca, un símbolo ligado a la historia de la ciudad

n

El Castell de Vila-seca estu00e0 u00edntimament lligat a la histu00f2ria de la ciutat.

n

n

n

Su00edmbol de la vila, lu2019edifici estu00e0 documentat des del segle XII, quan, durant el repoblament del Camp de Tarragona, el rei Alfons I el Cast, lu2019arquebisbe de Tarragona, Bernat Tort, i Guillem de Tarragona (fill de Robert du2019Aguilu00f3), en van fer donaciu00f3 al senyor Ramon du2019Olzina (1162 i 1168), tot i que molt probablement els seus oru00edgens su00f3n anteriors a aquesta donaciu00f3.

n

n

n

Lu2019any 1397 la propietat va ser adjudicada a la senyora Beatriu de Queralt. Posteriorment va passar a mans de Bernat de Saportella, qui lu2019any 1525 la va vendre a lu2019arquebisbe Pere Cardona, senyor de la veu00efna Vila-seca del Comu00fa. Amb aquesta compra del Castell per part de lu2019arquebisbe es va produir la unificaciu00f3 de les dues Vila-seques i el conjunt dels dos territoris adoptu00e0 el nom de Vila-seca dels Olzina.

n

n

n

Lu2019any 1680 lu2019arquebisbat va vendre el Castell a Johan Kies, cu00f2nsol du2019Holanda a Barcelona.

n

n

n

Lu2019any 1899 el Castell i les seves terres van ser adquirides per Isidre de Sicart i Torrents, que va fer transformar la construcciu00f3 du2019acord amb el projecte de lu2019arquitecte Enric Fatju00f3 i Torras i, a partir du2019aleshores, passu00e0 a identificar-se com el Castell del Comte de Sicart. Per aquesta rau00f3, lu2019edificaciu00f3, tal i com la veiem en lu2019actualitat, u00e9s du2019estil neogu00f2tic, amb influu00e8ncies estilu00edstiques del centre i del nord du2019Europa.

n

n

n

El 22 du2019octubre de 2005 lu2019Ajuntament de Vila-seca va adquirir a la famu00edlia Sicart-Girona el Castell i el jardu00ed adjacent.

n

n

n

Gru00e0cies a aquesta adquisiciu00f3, el Castell tornu00e0 a ser de titularitat pu00fablica, i lu2019Ajuntament de Vila-seca iniciu00e0 un procu00e9s de restauraciu00f3 i recuperaciu00f3 de lu2019edifici i del jardu00ed del Castell.

n

n

n

Edifici declarat Bu00e9 Cultural du2019Interu00e8s Nacional des de lu2019any 1989.

n

n

n