Dormitoris

L’entrada a aquesta sala es fa a través d’un gran arc central. Aquesta estança havia funcionat com a dormitori, segurament per als fills dels senyors Sicart, perquè els pares dormien en aquesta mateixa planta, però a l’ala oposada.
En aquest espai podem contemplar diferents colors i motius decoratius pintats sobre les bigues del sostre, atès que l’espai estava dividit en diverses habitacions comunicades entre elles.