Sala dels vitralls

Aquesta sala noble funcionava com a espai de recepció. És l’eix vertebrador al voltant del qual es distribueixen tots els espais de l’edifici. Hi destaquen els vitralls, que aporten llum i color a la sala, i una gran làmpada central, on es pot veure l’escut de la família Sicart amb la mitra papal. Aquest element fa referència al títol nobiliari pontifici concedit pel papa Pius IX a Isidre Sicart i Torrens, primer comte de Sicart.

L’estança dels vitralls és la sala noble del castell, la qual tenia la funció de gran sala d’estar i de recepció. S’hi accedeix mitjançant la gran escala balconada que uneix aquesta planta amb la de sota.

La sala dels vitralls és un gran espai obert amb amplis finestrals, amb vitralls de cristall de colors i emplomats. El vitrall emplomat és una composició formada per cristalls de colors que es tallen seguint un disseny i s’uneixen mitjançant unes tires de plom. Una vegada acabat, el plafó resulta impermeable, per la qual cosa permet la seva col·locació tant a l’interior com a l’exterior.

Els vitralls de la sala noble miren cap al jardí que hi ha a la part sud de la finca. A través d’aquest gran finestral ple de colors, hom té una vista privilegiada de tota la zona exterior del castell que envolta el conjunt. S’hi pot apreciar la tanca perimetral, de composició transparent, amb la qual es transmet la idea de que aquest patrimoni és de tothom, i que es contraposa a la imatge anterior del conjunt del castell i la finca, que quedava tancat per un mur alt.