Les cavallerisses

L’espai de cavallerisses es feia servir per guardar els estris de llaurar i els carros d’ús agrari. La disposició arquitectònica permetia una òptima circulació dels vehicles del camp a través d’un espai ampli d’entrada i sortida.

En tot el conjunt s’aprecia la pedra nua de soldó, de tonalitat daurada, la qual va ser utilitzada per a la construcció del castell i a molts altres edificis i monuments del Camp de Tarragona i de Barcelona.

Pedra de soldó

La pedra de soldó predomina a tota la construcció del castell. És una pedra de tipus calcària, generalment d’un to daurat clar.

Antigament, l’extracció d’aquesta pedra es realitzava a les diverses pedreres romanes que es trobaven al voltant de l’antiga Tàrraco; per exemple, la pedrera romana del Mèdol o la pedrera d’en Dolça, ubicada on actualment es troba el Parc de la Torre d’en Dolça, espai verd i patrimonial situat al costat mateix del Raval de la Mar, la via que uneix Vila-seca amb la Pineda.

Aquest tipus de pedra va ser utilitzat durant molts segles, tant per a les construccions d’època romana, com per a la construcció de catedrals, cooperatives i edificis modernistes, no tan sols del Camp de Tarragona, sinó també de Barcelona.