Biblioteca

En l’espai de la biblioteca destaca un gran moble de fusta per guardar-hi llibres, ricament decorat a la part superior amb la inscripció IS. Les lletres corresponen a les inicials del nom Isidre Sicart, primer senyor del castell de la nissaga dels Sicart.

Al costat d’aquesta estança, on actualment se situa l’ascensor i l’escala d’accés a les altres plantes, hi havia una petita capella dedicada a sant Isidre.

Isidre Sicart Torrents

Isidre Sicart i Torrents va ser el primer comte de Sicart, un títol nobiliari pontifici, concedit pel papa Pius IX l’any 1875. Isidre Sicart i Torrents (mort a Barcelona el 1929) va ser nebot de la primera marquesa de Vilanova i la Geltrú i primer senyor del castell de Vila-seca en adquirir-lo l’any 1899. D’ençà, la propietat va romandre en mans dels descendents del comte fins l’any 2005. 

A Vila-seca se celebra anualment, durant la festa major d’hivern, el “cós” de sant Antoni Abat, les tradicionals curses de cavalls, declarades Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional. Durant molts anys aquesta històrica cursa se celebrava en els terrenys annexos al Castell, raó per la qual un dels premis duu el nom de Comte de Sicart. A inicis del segle XXI el Cós es va traslladar al seu recinte actual en el Parc de la Torre d’en Dolça.

La capella

Al costat de la biblioteca, on actualment se situa l’ascensor i l’escala d’accés a les altres plantes, hi havia una petita capella dedicada a sant Isidre.
Capella del Castell de Vila-seca al 2004