Sala de visites

Aquest espai del castell era una sala d’estar, on la senyora de la casa escoltava música i on, després de menjar, s’hi prenia el cafè. Aquesta estança també funcionava com a sala per rebre visites, i hi destaca el treball en fusta, forja i ceràmica en els detalls decoratius.

A les cases de la burgesia, la sala d’estar o saló era una peça fonamental. Aquesta estança acomplia múltiples funcions: cambra de música, sala de lectura i, sobretot, sala de rebre visites.
Hi havia un dia entre setmana fixat com a dia de recepció en què la senyora de la casa atenia les visites i les hi oferia cafè o te. Aquestes trobades no eren gaire llargues, duraven entorn dels vint minuts, doncs sovint calia visitar més d’un saló cada tarda a fi de complir amb els compromisos socials de la família. Aquestes recepcions refermaven els vincles socials i d’amistat, i eren responsabilitat de la senyora de la casa. Els homes normalment no hi assistien, tret d’aquells que podien viure de rendes.